Monthly Archives: Sierpień 2010

Dynastia w kryzysie

Kryzys. To słowo zdecydowanie ostatnio nadużywane. Gospodarczy, na giełdzie, nerwowy, na rynku pracy, w relacjach międzyludzkich, bla bla. Gdzieś kiedyś ktoś napisał, iż kryzys zawsze przynosi nowe tendencje i koreluje ze wzrostem kreatywnych rozwiązań, bo musimy kombinować, aby z niego wyjść obronną ręką. Jednak najlepsze w kryzysie jest to, że przynajmniej można być niemal pewnym lepszych dni.

Formę jaką przybrał kryzys na naszym blogu- dłuższą przerwę w dostawie nowych zdjęć chcemy Wam zrekompensować sesją „ na bogato” – inspirowaną Dynastią. Taki kultowy serial- powinniście pamiętać. Przepych blichtr i błysk. W czasach kryzysu jego vintschoolowa interpretacja wygląda następująco:

Crisis. The word lately definately abused. Economy, exchange, nerves, job market, human relations and so on. Somebody wrote that crisis always brings new tendencies and produces creative solutions because we have to try harder to defeat it. But the best is that at least we can be sure of better days!

The form that the crisis had on our blog-longer break of new pics, we want to reward you with a „glam” session inspired by Dynasty-the series you should remember. In the time of crisis the interpretation of vintschool looks like this:Pozowała (model): Megi

Fotografowała (photographer): Karo

Stylizacja (stylization): Karo & Megi

Reklamy

2 Komentarze

Filed under Uncategorized